Ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na OSN

0%

 •  

  Szanowni Państwo,

  Celem niniejszej ankiety jest pozyskanie danych o gospodarstwach rolnych oraz stosowanych praktykach rolniczych na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Skierowana jest ona zatem do prowadzących działalność rolniczą na OSN.

   

  Poniższa ankieta nie pełni funkcji kontrolnych w stosunku do prowadzących działalność rolniczą, a pozyskane w wyniku jej wypełnienia informacje zostaną zagregowane do jednostek obszarowych (OSN, gminy, województwa) i wykorzystane będą do opracowania raportu dla Komisji Europejskiej  z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, w latach 2012 - 2015.

  Odpowiedzi Państwa, a w szczególności Państwa uwagi zostaną również wykorzystane przy tworzeniu Programu działań na potrzeby kolejnego cyklu i wspieraniu rolników przy realizacji jego wymogów.

  Reprezentatywność danych na potrzeby raportu uwarunkowana jest pozyskaniem około 5000 sztuk prawidłowo wypełnionych  ankiet w całym kraju, dlatego też bardzo liczymy na życzliwość i pomoc w zrealizowaniu tego niełatwego przedsięwzięcia, poprzez rzetelne wypełnienie niniejszego formularza.

   

  Chcąc choć częściowo zrekompensować Państwu poświęcony czas i wysiłek związany z wypełnieniem ankiety, respondenci, którzy poprawnie ją wypełnią i spotkają się z ankieterem  będą mieli możliwość wygrania jednej z trzech nagród o łącznej wartości 2000 zł.

   

  Regulamin konkursu oraz szersze informacje o realizowanym projekcie znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.

    

   

  Organizator badań ankietowych

  MGGP S.A.
  działający w imieniu
  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie


Ładowanie
Ładowanie...